Club Atletisme Garrotxa

Som una associació privada sense ànim de lucre formada per persones físiques amb objecte de fomentar la pràctica i l'activitat esportiva

JUSTIFICACIÓ
Durant aquests anys de funcionament del Club Atletisme Garrotxa s’ha treballat en l’àmbit esportiu de persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental o patologia dual, i l’acollida a la comarca ha estat molt bona, ja que en aquests últims anys s’ha triplicat el nombre d’atletes. 
 
També cal dir que la participació en diferents disciplines i les seves respectives lligues de Girona i Barcelona per persones amb discapacitats. Han contribuït en un espai idoni per poder desenvolupar les relacions social i la inclusió de totes les persones que participen en aquestes activitats.  

Tampoc podem deixar de banda la participació en diferents tornejos de les disciplines esportives que es practica al club. Han resultat un element molt bo per continuar integrador i socialitzant.  
 
Malgrat això, sempre ens hem mogut en l’entorn protegit de la discapacitat i el hàndicap més important ha estat poder participar en tornejos normalitzats.
Cal dir, que als inicis del club es va participar en una lliga d’empreses de la comarca que va ser molt inspiradora i motivant, però va acabar desapareixent. 
 
S’ha realitzat alguns intents per a fer activitats d’integració normalitzadores, però no han tingut èxit ni han estat viables, donada la dificultat. 
 
Així i tot, creiem fermament que per la normalització i integració dels nostres esportistes el camí a seguir ha de ser aquest. 
 
Aquesta etapa el C.A.G. s’ha plantejat fer un petit pas més enllà per tal de poder treballar l’esport inclusiu a petita escala i de manera més individual per assegurar més probabilitats d’èxit. També per poder fer un treball molt més individualitzat i adequat a cada un dels nostres esportistes, ja que tots ells tenen situacions i dificultats diferents.